کشک را در بازار چند بخریم؟

در این خبر به بررسی قیمت انواع کشک در بازار پرداختیم.

نام کالا  قیمت (تومان)
کشک کله قندی فله ای ۱۴,۵۰۰
کشک لیوانی 250 گرمی پگاه ۱۶,۰۰۰
کشک رامک مقدار 250 گرم ۱۶,۵۰۰
کشک شیشه ای سمیه - 230 گرم ۱۶,۵۰۰
کشک پاستوریزه سمیه مقدار 470 گرم ۲۸,۵۰۰
کشک شیشه ای ۵۰۰ گرمی بیژن ۲۸,۵۰۰
کشک مایع پاستوریزه دهکده نصر – 500 گرم ۳۱,۰۰۰
کشک پاستوریزه کاله 450 گرمی ۳۲,۱۱۰
کشک سمیه - 650 گرم ۴۱,۵۰۰
کشک مایع بیژن مقدار 500 گرم ۲۵,۰۰۰
کشک رشته ای ۷۵,۰۰۰

کشک را در بازار چند بخریم؟