رشد ۳۳۳ واحدی شاخص کل

سه شنبه (۲۴ آبان) شاخص کل بورس با رشد ۳۳۳ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۸ هزار و ۵۰۸ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۲۳۲ واحدی در پله ۳۳۹ هزار و ۴۹ ایستاد.

رشد ۳۳۳ واحدی شاخص کل