رشد ۱۱۴ واحدی شاخص کل

چهار شنبه (۲۵ آبان) شاخص کل بورس با رشد ۱۱۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۰ هزار و ۵۳۸ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۱۴۵ واحدی در پله ۳۹۹ هزار و ۹۱۴ ایستاد.

رشد ۱۱۴ واحدی شاخص کل