انواع سرکه در بازار + لیست قیمت
فهرست قیمت برخی از انواع سرکه موجود در بازار به شرح زیر است.
 
نام کالا قیمت ( تومان)
سرکه سفید بیژن سه لیتری 54000
سرکه سفید قزوین سه لیتری 35000
سرکه سفید همدانیان سه لیتری 55000

سرکه سفید ادیب

20000
سرکه قرمز وردا ۳۵۰۰ گرم 78000

سرکه سفید وردا ۵۰۰ میلی لیتری

20000

انواع سرکه در بازار + لیست قیمت