قیمت انواع همبرگر موجود در بازار

در این گزارش به بررسی قیمت انواع همبرگر های موجود در بازار پرداخته شده است.

 

نام کالا  قیمت(تومان)
همبرگر ممتاز 95 درصد مهیا پروتئین - 400 گرم ۸۴,۰۰۰
همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم ۸۲,۵۰۰
همبرگر ویژه 80 درصد منجمد پمینا - 400 گرم ۸۸,۲۰۰
همبرگر 85% مهیا پروتئین مقدار 400 گرم ۷۴,۰۰۰
همبرگر کلاسیک 90 درصد هایزم- 500 گرم ۹۱,۵۰۰
همبرگر هلندی فیله منجمد مقدار 500 گرم ۱۶,۸۳
همبرگر 30 درصد گوشت قرمز آندره - 500 گرم ۴۲,۵۱۰ 
همبرگر گوشت 90% پخته ب.آ مقدار 480 گرم ۱۵۹,۶۰۰

قیمت انواع همبرگر موجود در بازار