اُفت هزار و ۶۰۸ واحدی شاخص کل

شنبه (۲۸ آبان) شاخص کل بورس با اُفت هزار و ۶۰۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۱ هزار و ۹۶۴ واحد قرار گرفت.


شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۳۵۴ واحدی در پله ۴۰۱  هزار و ۸۲۰ ایستاد.

اُفت هزار و  ۶۰۸ واحدی شاخص کل