سایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شد

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی یکشنبه ۲۹ آبان به بیان مسائلی همچون سایه روشن های بسته حمایتی بورس ، بازار رمزارزها ترسناک تر شد، حمایت معکوس از بورس، انتظارات تورمی محرک بازار فولاد، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

 

سایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شدسایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شدسایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شدسایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شدسایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شدسایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شدسایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شدسایه روشن‌های بسته حمایتی بورس/ بازار رمزارزها ترسناک‌تر شد