سیمان را در بازار مصالح ساختمانی چند بخریم؟
فهرست قیمت برخی از سیمان های موجود در بازار به شرح زیر است.
 
نام کالا  قیمت (تومان)
سیمان پاکتی فارس ۴۳,۵۰۰
سیمان پاکتی فارس نو 50 کیلوگرم ۴۴,۵۰۰
سیمان پاکتی آباده 50 کیلوگرم ۳۳,۰۰۰
سیمان تیپ 2 آبیک ۴۳,۰۰۰
سیمان تیپ 2 نایین ۳۲,۰۰۰
سیمان پاکتی سپهر ۳۶,۰۰۰
سیمان اصفهان پرتلند تیپ 2 ۳۸,۵۰۰
سیمان سفید پاکتی 40 کیلوگرمی لارستان ۶۰,۰۰۰
سیمان فارس نو فله تیپ 2 عمده ۹۰۰,۰۰۰
سیمان اردستان فله ۷۷۵,۰۰۰
پودر سیمان سفید کد 02 وزن 2 کیلوگرم ۱۴,۰۰۰
سیمان تیپ1 سپاهان ۳۵,۰۰۰
سیمان اصفهان پرتلند تیپ 5 ۴۰,۰۰۰
سیمان 325-1 ساروج ۳۵,۳۰۰
پودر سیمان صنایع بسته بندی کد45 وزن 2.40 کیلو گرم ۱۵,۰۰۰
پودر سیمان سفید کد 02 وزن 1 کیلوگرم ۱۱,۰۰۰

سیمان را در بازار مصالح ساختمانی چند بخریم؟