رشد هزار و ۷۱۶ واحدی شاخص کل

دوشنبه (۳۰ آبان) شاخص کل بورس با رشد هزار و ۷۱۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۶ هزار و ۳۴۳ واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۷۱۹ واحدی در پله ۴۰۳ هزار و ۵۷۵ ایستاد.

رشد هزار و ۷۱۶ واحدی شاخص کل