شور شدن خاک عامل اصلی فرسایش و هدررفت

کامبیز بازرگان در همایش روز جهانی خاک گفت: ۹۵ درصد غذای مورد نیاز ما به طور مستقیم و غیرمستقیم از خاک تامین می‌شود.

به گفته او، ۱۲ هزار سال است که مردم یاد گرفته‌اند مواد غذایی مورد نیاز خود و حیوانات اهلی را از خاک تامین کنند.

بازرگان می گوید: از چهار رکن امنیت غذایی یعنی فراهمی، دسترسی، سلامت و پایداری سه رکن آن فراهمی، سلامت و پایداری به خاک وابسته است و در هر کشوری کمیت و کیفیت خاک موضوعی مهم و اثرگذار است.

رئیس انجمن علوم خاک ایران با بیان اینکه اراضی کشاورزی نباید برای توسعه مسکن استفاده کرد،گفت: اراضی کشاورزی به سهولت به اراضی شهری تبدیل می‌شوند. لذا قانون تسهیل مسکن باید اصلاح شود.

او ادامه داد: اراضی قابل کشت نباید به این شکل توسعه داده شود و به مسکن اختصاص یابد، براین اساس به شدت از اراضی کشاورزی باید حفاظت کنیم و تغییراتی در سیاست‌های مدیریت اراضی باید ایجاد شود.

بازرگان گفت: از ۱۵.۶ میلیون هکتار اراضی قابل کشت ۷۶ میلیون تن تولیدات گیاهی داریم و۷۰ درصد خاک‌های کشور با کمبود فسفر مواجه اند.

او با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد خاک کشور با کمبود پتاسیم روبروست، گفت: بیش از ۴۰ درصد خاک کمبود آهن و روی دارند و به عبارت دیگر ۷۰ درصد خاک کشور از نظر یک یا چند عنصر ضروری گیاه دچار کمبودند.

بازرگان می گوید: بررسی وضعیت فعلی مدیریت خاک در اراضی کشاورزی گویای آن است که محدودیت کاربرد کودهای شیمیایی به دلیل گرانی قیمت، کاربرد کم مواد آلی، مدیریت نادرست بقایا و کم‌توجهی به کشاورزی حفاظتی و به موازات برداشت فزاینده محصول و کشت متراکم موجب تخریب خاک و از دست رفتن سلامت خاک شده است. همچنین کاهش حاصلخیزی بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی خاک به طور روشن فقر و باردهی خاک و به موازات آن ناتوانی خاک در کارکردهای زیست محیطی از جمله ذخیره کربن را در پی خواهد داشت.

او گفت: هر چه سریع‌تر برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی باید چاره‌ای بیندیشیم، از این رو توصیه می‌شود تغییر رژیم غذایی آحاد جامعه به رژیم‌های مبتنی بر گیاه تلاش شود.

شور شدن خاک عامل اصلی فرسایش و هدررفت

بازرگان با تاکید بر مدیریت حاصلخیزی خاک‌ها گفت: شور شدن خاک به عنوان یکی از دلایل کاهش حاصلخیزی و فرسایش خاک به عنوان یکی از عوامل هدررفت آن باید جدی گرفته شود.