پیاز ارزان می شود

 مصطفی دارایی نژاد گفت: با توجه به سرمای هوا و بارش برف، تقاضای چندانی در میدان مرکزی نیست به طوریکه بخش اعظم ورودی پیاز در میدان مانده است.

او قیمت کنونی هرکیلو پیاز در میدان را ۱۵ تا ۱۸ هزارتومان اعلام کرد و گفت: با احتساب حداکثر ۳۰ درصد سود، هرکیلو پیاز ۲۰ تا ۲۴ هزارتومان باید در بازار عرضه شود و فروش با نرخ های بالاتر غیرمنطقی است.

دارایی نژاد ادامه داد: اکنون پیاز نو تنها از جیرفت در حال عرضه است و عمده پیازهای توزیعی مربوط به استان های اصفهان، بجنورد، بناب و زنجان انباری است.

پیاز ارزان می شود

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت: با برداشت و عرضه پیاز بندرعباس از ۲ هفته آینده پیش بینی می شود که بازار به تعادل برسد. هرچند اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی به سبب عدم صرفه اقتصادی صادرات تاثیر بسزایی در تعدیل بازار داشته است.