خاندوزی: 150 مانع کسب و کار در احکام دولت حذف می‌شود

سید احسان خاندوزی امروز در هفتاد و سومین جلسه هیات مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد، اظهار داشت: با مصوبه امروز هیات مقررات‌زدایی 150 حکم از موارد دست‌وپاگیر برای صدور مجوزهای کسب و کار شناسایی شده و به دولت منتقل می‌شود تا این موارد حذف شود؛ امیدواریم با اولویتی که رئیس‌جمهور در مورد کسب‌کارها و رفع موانع مقرراتی دارد، این موانع مقرراتی سریعاً کنار گذاشته شود.

وی گفت: همچنین 20 حکم دیگر که از سوی مجلس تدوین شده و مانع کسب‌وکارهاست، شناسایی و برای رونق کسب و کارها با همکاری مجلس و کمیسیون رونق تولید حذف می‌شود.

خاندوزی: 150 مانع کسب و کار در احکام دولت حذف می‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در نظر داریم سلیقه کارمندان در صدور مجوزهای کسب و کار را حذف کنیم و صدور مجوزها بر اساس مقررات و سامانه صدور مجوزها سریعا ارائه شود.

خاندوزی گفت: در 2 هزار مجوز کسب و کار امکان اعمال نظر سلیقه‌ای از سوی کارمندان را به صفر رسانده‌ایم، به گونه‌ای که مقررات دولت نباید دستاویزی برای تاخیر در صدور مجوزها باشد.

وی گفت: شرایطی مانند داشتن حداقل 27 سال برای راه‌اندازی کسب و کارهایی که با سرمایه افراد انجام می‌شود، جایگاهی ندارد و باید این شرایط حذف شود.