میدان‌داری در تجارت توسط غیردولتی‌ها/ دست‌انداز در مسیر خودروهای بورسی

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۸ دی به بیان مسائلی همچون مناقشه در پرداخت یارانه نقدی، میدان داری در تجارت توسط غیردولتی ها، دست انداز در مسیر خودروهای بورسی، وداع با شهرک های تهران؟ می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

 

روزنامه آفتاب اقتصادی

 

روزنامه اسکناس

 

روزنامه اقتصاد آینده

 

روزنامه اقتصاد پویا

 

روزنامه اقتصاد ملی

 

روزنامه امروز

 

روزنامه دنیای اقتصاد

 

روزنامه صمت