وضعیت شاخص امروز بورس در 28 دی

چهارشنبه (۲۷ دی) شاخص کل بورس با اُفت ۲ هزار و ۵۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۶۸۴ هزار و ۹۹۲ واحدی قرار گرفت.

 

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۳۲۷ واحدی در پله ۵۲۳ هزار و ۹۷۵ واحدی ایستاد.

وضعیت شاخص امروز بورس در 28 دی