خرید توافقی زعفران به ۲۷ تن رسید

غلامرضا میری از ثبات قیمت زعفران خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو زعفران دسته ۲۵ میلیون تومان، پوشال ۲۷ تا ۲۸ میلیون تومان، سرگل ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان و نگین ۲۹ تا ۳۴ میلیون تومان است.

به گفته او، با رفع موانع صادراتی شاهد رونق صادرات زعفران خواهیم بود چرا که در شرایط کنونی بخش عمده کاهش صادرات به قاچاق بر می گردد که با رفع موانع میزان قاچاق به آمار رسمی صادرات اضافه می شود.

میری می گوید: برآوردها حاکی از آن است که میزان صادرات تا پایان سال به ۲۶۳ تن برسد، هرچند صادرات به درخواست خریداران خارجی بستگی دارد، اما با رفع موانع صادرات امیدواریم که در ۲ ماهه پایانی سال میزان صادرات افزایش یابد.

خرید توافقی زعفران به ۲۷ تن رسید

نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره خرید حمایتی زعفران گفت: بنابر آخرین آمار تاکنون ۲۷ تن زعفران از استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی خرید حمایتی شده است که این میزان در جلوگیری از کاهش قیمت زعفران و زیان تولیدکنندگان تاثیر گذار بوده است که امیدواریم این روند مقطعی نباشد.