به زودی تمامی جایگاه‌های سی ان جی به مدار باز می گردند

حسن جوهری گفت: طی روزهای اخیر، روزانه حدود ۷میلیون لیتر بنزین استفاده شده است که باتوجه به تعطیلی جایگاه‌ها ناشی از شرایط حاکم در کشور و جبران کمبود گاز، تقاضا داریم وزارت نفت خسارت تعطیلی جایگاه‌ها را پرداخت کند.

رئیس انجمن صنفی سی ان جی گفت: از وزارت نفت انتظار داریم مشابه اقدام مناسبی که در پرداخت قبوض گاز و برق شهر‌های شمال شرقی کشور انجام شد، خسارات وارده به جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور نیز که در روز‌های اخیر تعطیل شده اند، پرداخت کند.

اوبا اشاره به میزان خسارت جایگاه‌ها گفت: میزان خسارت جایگاه‌ها بسته به میزان تعطیلی آن‌ها فرق دارد، به طوریکه در این بین فعالیت جایگاه‌های چند استان کشور چندین روز به صورت کامل متوقف شده است که به زودی وارد مدار می شوند.

او گفت: باتوجه به قطعی برخی از جایگاه‌ها ممکن است، برخی قطعات آسیب دیده باشند و تعویض این قطعات و سرویس‌های لازم نیز زیان جایگاه‌ها را مضاعف خواهد کرد.

به زودی تمامی جایگاه‌های سی ان جی به مدار باز می گردند

رئیس انجمن سی ان جی گفت: در حال حاضر هنوز به طور کامل برخی  از جایگاه های CNG در کشور قطع هستند.