تعداد دام های پروار شده به ۴۳۹ هزار راس رسید

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) در فصل پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله پروار شده در پاییز امسال ۴۳۹ هزار رأس بوده است که نسبت به پاییز سال گذشته ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است.

اطلاعات حاصل از این طرح نشان می‌دهد که تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور ۵.۳ میلیون رأس (شامل ۱.۴ میلیون رأس دام اصیل، ۲.۲ میلیون رأس دام آمیخته و ۱.۷ میلیون رأس دام بومی) است که نسبت به پاییز سال قبل ۴.۶ درصد کاهش داشته است.

بررسی اطلاعات در سری زمانی نشان می‌دهد که جمعیت گاو و گوساله اصیل (که در گاوداری‌های صنعتی نگهداری می‌شود) در حال افزایش و جمعیت گاوها و گوساله‌های آمیخته و بومی (که در دامداری‌های غیرصنعتی یا به‌صورت سنتی نگهداری می‌شوند) به‌تدریج در حال کم شدن است.

تعداد گوساله متولد شده و تعداد دام پروار شده در فصل پاییز امسال به‌ترتیب ۲۸۵ هزار رأس و ۴۳۹ هزار رأس برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به‌ترتیب ۰.۳ درصد و ۲۱.۹ درصد کاهش یافته است.

تعداد دام های پروار شده به ۴۳۹ هزار راس رسید

در این فصل نزدیک به ۱.۸ میلیون تن شیر گاو در دامداری‌های کشور تولید شد که نسبت به فصل پاییز سال قبل ۴.۶ درصد افزایش یافته است.