وضعیت شاخص بورس امروز یکم بهمن ماه 1401

شنبه (۱ بهمن) شاخص کل بورس با اُفت ۳۳۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۶۸۸ هزار و ۸۱۰ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد هزار و ۹۰۲ واحدی در پله ۵۲۸ هزار و ۹۰ واحدی ایستاد.

بورس