قیمت بلیت هواپیما گران نشده است

محمد محمدی بخش گفت: به هیچ عنوان هیچ ابلاغیه مبنی بر افزایش قیمت بلیت های هواپیما تا به این لحظه صادر نشده و نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای  داخلی افزایش نیافته است.

به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور، سازمان هواپیمایی کشور به محض مشاهده  تغییر یا افزایش قیمت بلیت هواپیما توسط ایرلاین ها با آنها برخورد کرده و به تعزیرات معرفی می شوند.

او می گوید: هیچ تغییر قیمتی در رابطه با قیمت بلیت هواپیما قابل قبول نیست و در صورتی که قیمت بلیت هواپیما افزایش یابد از طریق ابلاغیه و مصوبه آن را رسانه ای خواهیم کرد اما تا این لحظه قیمت بلیت هواپیما افزایش نیافته است.

قیمت بلیت هواپیما گران نشده است

محمدی بخش گفت: درحال حاضر با چندین شرکت هواپیمایی متخلف در خصوص گران فروشی برخورد کرده و به تعزیرات معرفی کرده ایم.