قیمت انواع کره برای وعده صبحانه

قیمت برخی از کره های حیوانی موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا 

قیمت (تومان)

کره شکلی مقدار ۱۰ گرم

۲,۷۵۰

کره مارگارین ۱۰۰ گرمی مهگل

۹,۳۵۰

کره پاستوریزه میهن ۱۵ گرمی

۴,۵۰۰

کره پاستوریزه پگاه ۵۰ گرمی

۱۳,۰۰۰

کره حیوانی پاستوریزه میهن ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰

کره حیوانی پاستوریزه شکلی ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰

کره سنتی شکلی مقدار ۱۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰

کره حیوانی پاستوریزه میهن مقدار ۱۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰

کره گیاهی مارگارین لیوانی ۲۵۰ گرمی مهگل

۲۳,۸۰۰

کره اسپرید مخلوط سان تاپ ۲۵۰ گرمی

۳۶,۲۰۰

کره گوسفند عشایری کیلویی

۶۵,۰۰۰

کره سنتی گاو درجه یک فله

۱۳۵,۰۰۰

 

قیمت انواع کره برای وعده صبحانه