هزینه خدمات فرودگاهی همچنان دلاری محاسبه می شود

 مقصود اسعدی سامانی گفت:  سال گذشته  ۱۷۰ هزار و ۱۲۵ پرواز با  حدود ۲۷۷ هزار ساعت پرواز  انجام شده است، همچنین ۲ میلیون  و ۷۶  هزار و ۶۸۴ صندلی  فروخته شده که ضریب اشغال مسافر ۷۵ درصد بوده و تنها ۲۵ درصد از ظرفیت هواپیماها خالی بوده است.

به گفته دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ، در پروازهای خارجی هم ۲۵هزار  پرواز صورت گرفته که از این تعداد ۳میلیون و ۲۵۷ هزار و ۹۸۳ مسافر جابه جا شده که میزان ضریب اشغال  مسافر ۶۹ درصد و تعداد صندلی های خالی ۳۱ درصد بوده است‌.

 او می گوید: بعد از استقرار دولت سیزدهم از اول آذر  ۱۵ درصد نرخ بلیت را کاهش دادند و قرار بود در قبال این کاهش دولت اقداماتی از جمله ریالی شدن نرخ عوارض فرودگاهی و پرداخت تسهیلات بانکی برای  ایرلاین ها انجام  دهند، اما متاسفانه در این حوزه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

سامانی گفت: هزینه هر نشست وبرخاست پروازها ۸ میلیون و۵۰۰ هزار تومان است که افزایش بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به چند سال گذشته داشته است.

 او گفت: افزایش قیمت بلیت هواپیما غیر قانونی نبوده و ما طبق مصوبه نرخ آزاد سازی بلیت این اقدام را انجام داده ایم.

سامانی  گفت: نرخ عوارض فرودگاه ریالی دریافت می شود، اما مبنای محاسبه آن دلاری بوده است.

هزینه خدمات فرودگاهی همچنان دلاری محاسبه می شود

دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: عدم افزایش قیمت بلیت هواپیما باعث افزایش دلالی و سوء استفاده سوداگران از این اقدام می شود. اکنون حدود ۵۰ درصد از ناوگان هوایی کشور زمین گیر است.