راه های کشور با جدیدترین ابزارها کنترل می شود

مجید کیانپور گفت: نظارت بر کیفیت اجرای انواع پروژهای عمرانی از جمله سیاست های شرکت آزمایشگاه فنی خاک است.

به گفته مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بر اساس این تفاهم نامه ظرفیت آزمایشگاه فنی و‌مکانیک در راستای مطالعات پیش از احداث پروژه‌های عمرانی سازمان تامین اجتماعی شامل پروژه‌های درمانی و .... قرار خواهد گرفت تا نهایت کیفیت و ایمنی در ساخت مجموعه های عمرانی قرارگیرد.

کیانپور گفت: اکنون به سمت خرید تجهیزات و ابزارهایی رفته ایم که مجهز به تکنولوژی روز است. هم اکنون از انواع تجهیزات پیشرفته شامل دستگاه های آر. اس. پی استفاده می‌شود که راه های اصلی و فرعی کشور را اسکن می‌کند و بر اساس وضعیت موجود تحلیلی از وضعیت راه ها تا سطح سی سانت ارایه می‌دهد.

به گفته کیانپور، وضعیت خرابی راه ها و آسفالت راه ها با‌کمک این دستگاه های پیشرفته ارزیابی می‌شود و در نهایت برای نگهداری و‌مرمت راه ها تصمیم گیری می‌شود.

راه های کشور با جدیدترین ابزارها کنترل می شود

 کیانپور گفت: خرید دستگاه های جدید آر. اس.پی و جی. پی. ار در دستور قرار گرفته است.

او با پیش بینی هزار میلیارد تومانی افزایش درآمدهای شرکت در سال آینده گفت: ۱۰ درصد این درآمد سهم خرید ابزار الات نوین خواهد شد.

 او گفت : شرکت آزمایشگاه با هدف مساعدت به انجام پروژه های عمرانی به سازمان ها در ۳۱ مرکز استان فعالیت دارد. کاوش های صحرایی و‌دریایی نیز از دیگر خدمات این شرکت است. این شرکت در خدمت توسعه و‌کنترل کیفی انواع پروژه‌ها است.