کشاورزان تا هفته آینده اقدام به کوددهی مزارع و باغات کنند

 احد وظیفه گفت: از ابتدای زمستان تاکنون حدود یک درجه دما کمتر از نرمال بود به طوریکه متوسط دما ۵.۳ بود، درحالیکه متوسط دمای بلندمدت ۶.۳ درجه بود.

به گفته او، از ابتدای زمستان ۴۲ میلی متر بارندگی داشتیم که ۲۸ درصد بیش از نرمال بارش داشتیم. اما مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی ۷۴ میلی متر بود که نسبت به نرمال ۲۰ درصد کمتر است.

وظیفه می‌گوید: استان‌های نیمه شمالی همچون اردبیل، قزوین، زنجان، تهران، سمنان و خراسان رضوی بارندگی‌ها بین ۴۰ تا ۶۵ درصد کمتر از نرمال است.

رئیس مرکز خشکسالی گفت: براساس تغییرات دمایی بحث کوددهی به صورت طبیعی انجام شود چرا که طی این هفته و هفته آینده بارش‌ها کماکان کمتر از نرمال است.

کشاورزان تا هفته آینده اقدام به کوددهی مزارع و باغات کنند

او از افزایش نسبی دما در هفته آینده خبر داد و گفت: در ابتدای هفته آینده در شمال غرب و تا حدودی مناطق هم مرز استان تهران بارندگی خواهیم داشت، اما به طور کلی تا ۲ هفته آینده با بی هنجاری بارش مواجه هستیم، اما امیدواریم از ۲۰ بهمن به بعد بارش‌ها بویژه در نیمه شمال کشور مساعد شود تا بحران کم آبی کاهش یابد.