جواد نجمالدين در حاشيه دهمين نمايشگاه بينالمللي خودرو و قطعات وابسته مشهد در پاسخ به پرسش خبرنگار در مورد توليد خودروي چيني جايگزين پيكان اظهار داشت: توليد اين خودرو منتفي شده است و در مقابل بحث اقتصادي شدن توليد رانا به عنوان دومين خودروي ملي ايران خودرو پيگيري شده است.
وی افزود: به این ترتیب تولید رانا با قیمت ۱۱ میلیون تومان تا اواخر سال ۱۳۹۰ امکانپذیر خواهد بود.
نجم‌الدین در عین حال از بررسی موضوع تولید خودروی مردمی با قیمت زیر ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: تولید این خودرو با استفاده از توان داخلی تا پایان سال ۱۳۹۰ امکانپذیر خواهد بود.