به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم پایان تیرماه امسال به ۹.۱ درصد خبرداد و اظهارامیدواری کرد که این نرخ در ماههای آتی تا ۰.۲ درصد دیگر کاهش یابد.

محمود بهمنی با اشاره به اینکه نرخ تورم در پایان خردادماه امسال ۹.۴ درصد بوده است، افزود: به عبارت دیگر نرخ تورم با کاهش ۰.۳ درصدی مواجه شده است.