به گزارش افکارنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، عليرضا ارزاني ممقاني با اشاره به افزايش قيمت خرما در سال جاري، به ويژه از اول فصل برداشت امسال، تصريح كرد: علت اصلي افزايش قيمت خرما در سال جاري، رشد قابلملاحظه صادرات آن به واسطه افزايش نرخ ارز بود. اين امر منجر به كاهش موجودي و افزايش نسبي قيمت شد.

ارزاني ممقاني با تاكيد بر اينكه در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم رطب چهار هزار و ۲۰۰ تومان و خرماي زاهدي دوهزار و ۷۰۰ تومان براي توزيعكننده است، اظهار كرد: امسال قيمت خرما براي مصرفكننده نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزايش يافته است. به تبع آن در ايام ماه رمضان نيز كه بيشترين تقاضا براي خرما در بازار ايجاد ميشود، قيمتها نسبت به ماه رمضان سال گذشته با رشد ۵۰ درصدي همراه است.