به گزارش افکارنیوز، نعمتالله ترکی در گفتوگو با فارس اظهار داشت: با تفاهمنامهای که با اتحادیه مرغداران منعقد شده است از امروز ۲۲۰ تن مرغ با قیمت کیلویی ۴۶۵۰ نومان وارد بازار استان تهران میشود.

وی با اشاره اینکه قیمت برای مصرف کننده حداکثر ۵ هزار و ۲۰۰ تومان برآورد شده است گفت: هر چقدر نهاده‌های دامی بیشتر توزیع شود، کاهش قیمت مرغ را به دنبال دارد.

معاون برنامهریزی استانداری تهران درباره مرغهای وارداتی گفت: مرغهای وارداتی برای ماه مبارک رمضان ذخیره میشوند.