به گزارش افکارنیوز، سید محمد یاراحمدیان در گفتوگو با فارس با بیان اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، شرکتهای تولیدی را با چالش جدی روبهرو کرده اظهار داشت: نتیجه بروز این مشکل، اخراج و تعدیل دستهجمعی کارگران به صورت غیرمتعارف در گوشه و کنار کشور است.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور با اشاره به اینکه کاهش ظرفیت تولید کارخانجات موجب این اقدام شده ادامه داد: یکی از دلایل گرانی و تورم همین کاهش ظرفیت است که بیشترین آسیب و فشار آن متوجه قشر کارگر است.

وی با تأکید بر اینکه گلایه تولیدکنندگان از تحریم‌های خارجی نیست تصریح کرد: مهمترین معضل تولیدکنندگان خودداری بانک‌ها از تسهیلات‌دهی به تولید است.

به گفته یاراحمدیان، به نظر می‌رسد بانک‌ها خلاف شعار حمایت از تولید ملی عمل می‌کنند، در حالی که بانک‌ها باید فضا را برای فعالیت تولیدکنندگان واقعی فراهم کنند.

وی اضافه کرد: اگر بانک‌ها رویه خود را در زمینه پرداخت تسهیلات تغییر ندهند، بیکاری وسیعی کشور را فراخواهد گرفت.

یاراحمدیان با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل نیاز به یک تدبیر آنی است، افزود: این موضوع را با مسئولان در میان گذاشته‌ایم و قول‌هایی برای استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی داده شده، اما تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر گفت: هماکنون کارگران به لحاظ معیشتی با مشکلات زیادی روبهرو هستند و افزایش حقوق امسال جوابگوی افزایش هزینههای آنان نیست.