به گزارش افکارنیوز به نقل از ایرنا،ابراهیم درویشی با بیان آنكه، بانك 'آینده' با ادغام بانك تات و دو مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی فعال شده، افزود: بانك مركزی تا عصر پنجم تیرماه به این سه نهاد مالی فرصت داده بود تا تابلوهای سر در خود را تعویض كنند، درغیراین صورت ، این سه نهاد مالی لغو مجوز میشدند.

وی ادامه داد: سه نهاد مالی مورد نظر از روز مذکور اقدام به تعویض تابلوی سردر خود کردند.

درویشی گفت: بانک تات به دلیل تخلفات در امور سپرده گذاری و سهامداران لغو مجوز شده و بر همین اساس سهام ۱۰۰درصدی بانک تات به ۲۵ درصد تقلیل یافته، ضمن آنکه دو نهاد مالی دیگر نیز ۲۵ درصد سهام را در اختیار دارند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان آنکه، ۲۵ درصد مابقی سهام بانک تات قرار است پذیره نویسی شود، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار تعداد شعب بانک آینده را ۱۶۵ شعبه تعیین کرده و مابقی شعب این سه موسسه مالی باید جمع شوند.

درویشی در باره تعیین هیات مدیره و مدیرعامل بانک آینده نیز گفت: هر کدام از سه موسسه ادغام شده باید دو تا سه نفر را برای تایید صلاحیت به بانک مرکزی معرفی کنند و بانک مرکزی نیز از میان افراد معرفی شده پنج نفر را برای هیات مدیره تایید صلاحیت خواهد کرد.

وی همچنین از رد صلاحیت تمام اعضای هیات مدیره بانك تات خبر داد و افزود: هم اكنون چند بانك دیگر در هیات انتظامی بانك مركزی در انتظار تعیین تكلیف هستند.