محمد بهزاد در خصوص قیمت برق دولتی ها با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: بر اساس طرح دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخشهای مختلف، دستگاههای دولتی باید بیشترین کاهش مصرف انرژی را در سیستم خود انجام دهند؛ بر همین اساس بسیاری از دستگاهها، مصارف خود را حتی تا ۵۰ درصد نیز کاهش داده اند.

به گزارش مهر، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: با توجه به اینکه بالاترین قیمت برق برای ادارات و مراکز دولتی در نظر گرفته شده، رئیس جمهور دستور داده است تا دستگاه‌های دولتی مصارف خود را کاهش دهند؛ چراکه کوچکترین افزایشی از لحاظ بودجه نخواهند داشت و از سوی دیگر، باید بالاترین نرخ برق را نیز بپردازند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی باید خود را به نحوی تنظیم کنند که کمترین مصرف انرژی را داشته باشند تا برای پرداخت قبوض خود نیز با بودجه ای که افزایشی برای جبران بالارفتن قیمت برق نداشته است، بتوانند عمل کنند.

به گفته بهزاد، در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، کمترین تغییر قیمت برق برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه در مورد مراکز آموزشی نیز حداقل تفاوت نرخ دیده شده و تغییر چندانی ندارد.

قطعی برق برای دولتی‌های پرمصرف

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اگر دولتی ها همچنان به مصارف خود ادامه دهند و قبوض برق خود را پرداخت نکنند، برخورد وزارت نیرو چیست، پاسخ داد: در مرحله اول، وزارت نیرو با مذاکره، تذکر، یادآوری و اخطار به دستگاه‌های دولتی وارد عمل می شود، اما اگر این دستگاه‌ها، برق مصرف کنند و پول هم ندهند، برق آنها قطع خواهد شد.

بهزاد تصریح کرد: تمامی موارد در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای تغییر قیمت برق آماده اجرا است و شروع اجرای این قانون، منتظر دستور رئیس جمهور است، البته اجرای این قانون در صنعت برق، بسیار ساده و شفاف پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: بسته حمایتی صنعت برق که با نظر رئیس جمهور تهیه شده، یکی از راهبردهای اساسی این صنعت است که اجرای آن آثار خیری را به دنبال خواهد داشت.