محمد رویانیان امروز در نشستی خبری از اختصاص ۵۰ لیتر بنزین یارانه ای به خودروهای شخصی تحت عنوان "ویژه حمایتی" در دی ماه سالجاری خبر داد و گفت: سهمیه بنزین خودروهای شخصی در دی ماه امسال حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
به گفته رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بر این اساس خودروهای شخصی در دی ماه امسال حدود ۵۰ لیتر بنزین یارانه ای دریافت می کنند.

به گزارش مهر، این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه این سهمیه ویژه و حمایتی با نرخ یارانه ای ۱۰۰ تومان عرضه می شود، تصریح کرد: سهمیه بنزین یارانه ای تاکسی و آژانسها در اولین ماه فصل زمستان تغییری نکرده است.

مشاور رئیس جمهور با اعلام اینکه پیش از این با اختصاص سهمیه ماهانه ۶۰ لیتری به خودروهای شخصی در مجموع روزانه ۴۵ لیتر(معادل تولید بنزین پالایشگاههای نفت) سهمیه اختصاص یافته بود، اظهار داشت: با کاهش ۱۰ درصدی سهمیه ها این رقم در دی ماه امسال به روزانه حدود ۳۹ میلیون لیتر کاهش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه بنزین اختصاص یافته به خودروها ارتباطی با سهمیه رسمی دی ماه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در خصوص هدفمند کردن یارانه ها ندارد، خاطر نشان کرد: این سهمیه یارانه ای تنها به منظور حمایت دولت از سیستم حمل و نقل کشور اختصاص یافته است.

هم اکنون قیمت هر لیتر بنزین یارانه ای ۱۰۰ تومان، بنزین سوپر یارانه ای ۱۵۰ تومان، بنزین نیمه یارانه ای ۴۰۰ تومان و بنزین نیمه یارانه ای سوپر ۵۵۰ تومان است.

از سوی دیگر دولت به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم سالجاری، تصمیم گرفته بود تا سهمیه بندی ماه به ماه ادامه یابد.