به گزارش ایسنا،در اين اطلاعيه آمدهاست: آن دسته از سرپرستان خانوار كه در مراحل قبلي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار ثبت نام كرده و كد رهگيري يا رمز عبور خود را فراموش كردهاند، در صورت تمايل به اصلاح يا تكميل اطلاعات خود ميتوانند به شرح ذيل عمل كنند:

۱ - ورود به سازمان طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار

۲ - درج شماره ملی سرپرست خانوار در محل تعیین شده

۳ - درج کد یکتای ۹ رقمی پشت کارت ملی سرپرست خانوار، قسمت پایین و چپ کارت در محل درج کد رهگیری

لازم به ذكر است دارندگان آن دسته از كارتهاي ملي كه كدهاي يونيك ۸ رقمي دارند و اولين رقم سمت چپ كد مزبور رقم صفر است، بايد با درج يك صفر اضافي و تبديل كد ۸ رقمي به ۹ رقمي وارد سامانه شوند.