به گزارش آتي نيوز، گمرک دبی ارزش صادرات مجدد برنج از دبی به ایران را طي ۵ ماه اول سال ميلادي حدود ۱۹۰ میلیون دلار برآورد كرد.

حجم کل صادرات مجدد برنج دبی به نقاط مختلف منطقه در این مدت ۲۳۶ میلیون کیلوگرم بوده است.

براساس این گزارش سنگاپور با واردات ۲۳ میلیون کیلوگرم و آمریکا با واردات ۷ میلیون کیلوگرم به ترتیب دومین و سومین جذب کنندکان صادرات مجدد برنج از دبی در همین زمان بودند.

حجم کل واردات برنج دبی در پنج ماهه اول سال جاری میلادی به ۵۹۵ میلیون کیلوگرم رسیده است.

هند با صادرات ۳۹۰ میلیون کیلوگرم و پاکستان با صادرات ۱۷۲ میلیون کیلوگرم به ترتیب بزرگترین صادرکنندگان برنج به امارات در این دوره زمانی بشمار رفتند.

این گزارش میانگین مصرف سالانه فردی برنج در امارات را حدود ۷۰ تا ۷۵ کیلوگرم تخمین زده است .