امسال مصرف بنزین رکورد خواهد زد

 اسدالله قلی زاده رئیس صنف جایگاهداران کشور گفت: وضعیت مصرف روزانه بنزین در ماه‌های آغازین سال حکایت از این دارد که امسال تمام رکورد‌های قبلی شکسته خواهد شد، این در حالی است که از رویه موجود دولت، بخش خصوصی، تولیدکننده، توزیع کننده و حتی مردم راضی نیستند و  در این خصوص باید تدبیر شود.

قلی زاده گفت:  آمار اعلامی طی روزهای اخیر مصرف روزانه تا ۱۲۷ میلیون لیتر بنزین  و متوسط افزایش حدود ۱۳ درصد را تایید کرده است که این امر نشان می دهد که امسال با ناترازی سوخت مواجه هستیم.

او گفت: به طور مثال جایگاه‌های سوخت ایران که رتبه دهم توزیع روزانه در جهان را دارا هستند، اما به لحاظ سود آوری صدمین کشور جهان محسوب می شوند، این یعنی نقصی وجود دارد و باید به دنبال درمان بود.

امسال مصرف بنزین رکورد خواهد زد