"هادی مقدسی" اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه در دهه چهارم انقلاب در حالی انجام میشود که این دهه از سوی مقام معظم رهبری به عنوان دهه "پیشرفت همراه با عدالت " نامگذاری شده است که همه دستگاهها باید به این نکته توجه داشته باشند.

به گزارش اکونیوز، وی در ادامه تصریح کرد: در صورتی که وزارت رفاه، موارد مصوب‌شده در برنامه پنجم توسعه را اجرا کند، شاهد پیشرفت همراه با عدالت در امور این وزارتخانه خواهیم بود.

مقدسی اضافه کرد: وزارت رفاه از جمله وزارتخانه‌هایی است که تمامی مردم جامعه به گونه‌ای با آن در ارتباط هستند و به همین دلیل این وزارتخانه باید تمامی تلاش خود را برای اجرای عدالت انجام دهد.

نائب ‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مدیریت استفاده از منابع مالی و درآمدهای وزارت رفاه که از طریق حق بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی فراهم می‌شود، نکته دیگری است که در برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته شده است؛ به طوری که با یک برنامه‌ریزی صحیح مشکلات سال‌های گذشته برطرف می‌شود.

وی افزود: خارج شدن ۱۰ درصد از مددجویان از دستگاه‌های حمایتی یکی دیگر از مواردی است که در برنامه پنجم توسعه به آن تأکید شده است؛ به طوری که مجلس به طور منظم بر این موضوع نظارت دارد.

مقدسی اظهار داشت: مجلس وظایف خاصی را نیز برای سازمان بهزیستی در نظر گرفته است؛ ضمن اینکه تسهیلات و امکانات خوبی را برای خدمترسانی به محرومان و مددجویان این سازمان در نظر گرفته است.