خودروها را ما تعیین قیمت نمی‌کنیم

عباس علی‌آبادی وزیر صمت اظهار داشت: تلاش می‌کنیم کیفیت و استاندارد‌ها را بهبود ببخشیم و با وضع قواعد و مقررات، تعهدات را عملی کنیم. ما تعیین قیمت نمی‌کنیم، خودرو‌ها بر اساس قواعد تعیین قیمت می‌شوند.

علی‌آبادی درباره وعده شورای رقابت برای اصلاح و کاهش قیمت خودرو‌های مونتاژی هم بیان کرد: شورای رقابت زیر نظر ما نیست. ما عضو داریم، اما تحت نظارت ما نیست. آنچه که واقعیت است این است که همه چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم.

وی افزود: در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه چیز خودش تنظیم می‌شود. ما در یک ناترازی هستیم. این ناترازی سبب شده در بعضی جا‌ها دخالت کنیم. امیدواریم که ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به دخالت نباشد.

وزیر صمت در پاسخ به سوالی درباره کاهش قیمت خودرو ادامه داد:‌ به شرطی که همه به هم کمک کنیم، این می‌تواند اتفاق بیفتد.

خودرو