ناهمواری‌های جاده سرمایه‌گذاری/ سرنوشت مبهم تجارت با ارز دیجیتال

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۴ شهریور به بیان مسائلی همچون واگذاری ۵۰۰ هزار قطعه زمین در روستاها، ناهمواری های جاده سرمایه گذاری، سرنوشت مبهم تجارت با ارز دیجیتال، قیمت گذاری سلیقه ای بلای جان بازار، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

روزنامه ابرار اقتصادی

 

روزنامه اسکناس

 

روزنامه اقتصاد آینده

 

روزنامه اقتصاد پویا

 

روزنامه اقتصاد ملی