قیمت انواع سرلاک کودک در بازار

فهرست قیمت برخی از انواع سرلاک موجود در بازار به شرح زیر است.

 

نام کالا  قیمت (تومان)
غذای کودک گندم و تکه‌های خرما سرلاک - ۴۰۰ گرم ۱۵۵،۰۰۰
غذای کودک گندم و میوه سرلاک - ۴۰۰ گرم ۱۴۵،۰۰۰
غذای کودک گندمین با شیر و مخلوط میوه غنچه - ۲۵۰ گرم ۴۵،۰۰۰
غذای کودک سرآل برنج به همراه شیر بیومیل - ۴۰۰ گرم ۷۵،۰۰۰
غذای کودک برنجین با شیر و موز غنچه - ۲۵۰ گرم ۴۸،۵۰۰
غذای کودک چند غله چند میوه سرلاک - ۴۰۰ گرم ۱۷۸،۰۰۰
غذای کودک پنج غله با شیر و مخلوط میوه غنچه - ۲۵۰ گرم  ۴۶،۰۰۰
غذای کودک حریر بادام غنچه - ۲۵۰ گرم ۷۳،۸۹۰

 

قیمت انواع سرلاک کودک در بازار