گوشت مرغ را در بازار چند بخریم؟

فهرست قیمت برخی از انواع گوشت مرغ بسته بندی موجود در بازار به شرح زیر است.

 

نام کالا  قیمت (تومان)
گوشت چرخ کرده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۵ کیلوگرم ۸۸,۰۰۰
مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم ۱۲۰,۶۰۰
سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین - ۹۰۰ گرم ۱۳۰,۵۰۰
ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار ۰.۹ کیلوگرم ۱۳۲,۰۰۰
ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار ۱.۸ کیلوگرم ۲۴۶,۶۰۰
سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین - ۱.۸ کیلوگرم ۳۱۶,۸۰۰

 

گوشت مرغ را در بازار چند بخریم؟