بخشی از کمبود لاستیک سواری را از انبارها جبران کرده‌ایم

جمال میرزایی گفت: قیمت برخی از مواد اولیه تولید لاستیک همزمان  با افزایش جهانی قیمت نفت ، شرایط سیاسی جهان و نرخ ارز تغییر کرد که در تمام  بخش های تولید صنعت تایر  اثر گذار بوده است .

به گفته رئیس انجمن صنعت تایر، نرخ ارز  در  صنایع پتروشیمی ۳۱ تا ۴۰ درصد تغییر داشته و نرخ نهاده ها هم ۴۱ درصد رشد داشته است.

او می گوید:  ۸۰ درصد قیمت تمام شده لاستیک، مواد اولیه است  و در حال حاضر قاچاق معکوس باعث کمبود تایر در بازار شده و به دلیل افزایش تقاضا شاهد نوسان قیمتی بوده ایم.

میرزایی گفت: ما درخواست اصلاح قیمت از اسفند سال ۱۴۰۰ تا بهمن سال ۱۴۰۱ را داشته ایم اما در طی دو سال گذشته با اصلاح قیمت ۳۰ درصدی موافقت شده است.

رئیس انجمن صنعت  تایر  افزود: در حال حاضر به دلیل این مشکلات تایر تبدیل به کالای سرمایه ای شده است. حمایت از صنعت تایر و جلوگیری از رانت و قاچاق معکوس خود زمینه ساز جلوگیری از سرمایه ای شدن این کالا می شود.

او گفت: در صورتی که به یک تعادل در حوزه تولید برسیم ما شاهد بهبود وضعیت این بازار خواهیم بودچراکه در حال حاضر یک میلیون حلقه کمبود لاستیک داریم و خرید مازاد و سرمایه ای هم باعث برهم خورد بازار لاستیک شده است.

میرزایی بیان کرد: با طراحی سامانه یکپارچه و ارائه لاستیک از طریق نمایندگی، مدیریت توزیع داشته ایم اما متاسفانه شاهدآن هستیم که افرادی در جامعه که در حال حاضر نیازی به تایر ندارند اما اقدام به خرید تایر می‌کنند.

او در خصوص  بسته شدن سامانه های فروش گفت: با توجه‌ به افزایش چشم گیر تقاضا برای مدیریت توزیع و طولانی شدن انتظار برخی از روزها اقدام به بسته کردن سایت می کنیم تا بخشی از تقاضا و ثبت نام کنندگان لاستیک خود را دریافت کنند.

او گفت : ۱۰ درصد در سواری کاهش تولید داشته ایم اما کمبود در این بخش را  از طریق خالی شدن انبارها جبران کرده ایم اما در کل یک میلیون حلقه لاستیک در کشور کمبود داریم.

بخشی از کمبود لاستیک سواری را از انبارها جبران کرده‌ایم