به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، در جلسه امروز که در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران برگزار شد ۶ متهم و دو مطلع حضور دارند.

بخش اول این پرونده، ۳۹ متهم دارد که تا کنون از ۳۳ نفر از متهمان از جمله مه آفرید خسروی متهم اصلی پرونده آخرین دفاعیات اخذ شده است.