به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد بزرگ مالی در ابتدای چهاردهمین جلسه رسیدگی به این پرونده درباره تاخیر بوجود آمده بین جلسه قبل و امروز این پرونده اظهار داشت: پرونده اصلی دارای ۳۲ متهم بود که رسیدگی و آخرین دفاع از این متهمان اخذ شد.

وی ادامه داد: در این بین ۷ متهم با کیفرخواست جدید اضافه شدند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین متهمان مجبور شدیم تاخیری در رسیدگی به پرونده ایجاد کنیم تا وکلای متهمان فرصت بررسی کامل پرونده را داشته باشند.

سراج ادامه داد: تا این لحظه از رئیس گروه ملی آخرین دفاع اخذ شده و امروز آخرین دفاع سه متهم دیگر از این مجموعه اخذ خواهد شد. در جلسات قبل از رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران آخرین دفاع اخذ شده بود و امروز سه متهم دیگر این مجموعه محاکمه شده و آخرین دفاع آنان نیز اخذ می‌شود.

وی با بیان اینکه در جلسات قبل آخرین دفاع متهمان مجموعه فولاد فام اسپادانا اخذ شده بود گفت: ‌رئیس هیات مدیره این مجموعه تا مقطع دوم راهنمایی تحصیل کرده بود و بقیه اعضا نیز درهمین سطح بودند.

سراج افزود: مبلغ ۶ تریلیون و ۸۷۵ میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۳۱۶ هزار ریال از ۱۳۲ گشایش تنزیل شده به حساب این شرکت واریز شده است. این افراد تعدادی شرکت صوری شکیل دادند و شرکت فولادفام اسپادانا را به آن شرکتها بدهکار کردند تا از این طریق بتوانند از مالیات فرار کنند. سراج با بیان اینکه ۴ بچه گرداننده این شرکت بودند ادامه داد: از ۳۲ فقره السی ۳ تریلیون ۲۷۸ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۹۳۲ هزار ریال به حساب شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و همچنین ۲ تریلیون و ۱۱۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۳۲ هزار ریال به حساب گروه ملی فولاد ایران واریز شده است.