به گزارش افکارنیوز، محمود بهمنی در گفتگو با مهر با اشاره به تحریم های صورت گرفته بر علیه نظام بانکی کشورمان گفت: با وجود تحریمهای اقتصادی که بر علیه بانک مرکزی و سایر بانکهای کشور انجام شده است، اما نظام بانکی کشور توانست به نیازهای و تقاضاهای درخواست وام و تسهیلات پاسخ دهد.

رئیس کل بانک مرکزی عملکرد بانکها در بخش ارائه تسهیلات را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: این در حالی است که بانکها تمام توان و منابع مالی خود را صرف پرداخت تسهیلات به متقاضیان کرده اند.

وی با استناد به آمارها در این زمینه، میزان منابع مالی بانکها در سال گذشته را بالغ بر ۳ هزار و ۸۶۶ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم با کسر ذخایر قانونی به ۳ هزار و ۴۳۸ هزار میلیارد ریال می رسد.

بهمنی با بیان اینکه تسهیلات پرداختی بانکها در سال گذشته نسبت به سال‌های قبل آن نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است، عنوان کرد: در سال ۹۰ معادل ۳ هزار و ۸۰۳ هزار میلیارد ریال منابع توسط بانکها جذب شده است.

وی با اعلام اینکه بانکها بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده اند و این امر باعث کسری بودجه آنها و در نتیجه استقراض از بانک مرکزی شده است، افزود: در سال جاری نیز جذب منابع بیشتر در دستور کار بانکها قرار گرفته است.