به گزارش افکارنیوز، مهدی غضنفری در گفتوگو با فارس، با اعلام این خبر در پاسخ به این سوال که آیا بحث اعمال قیمتهای ترجیهی انرژی برای بخش صنعت در فاز دوم هدفمندی یارانه ها نیز مطرح است یا خیر، گفت: جزئیات این مساله در حال بررسی است و هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم.

پیش از این حسینی وزیر اقتصاد از منتفی شدن افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داده بود که مشخص نبود فقط در مورد بخش خانوار اعمال خواهد شد یا بخش صنعت را نیز در بر می گیرد.