به گزارش افکارنیوز، حمید رضا پهلوانی در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: روز گذشته جلسهای به منظور بررسی رتبهبندی شرکت های هواپیمایی و نحوه استفاده از هواپیمای پشتیبان توسط شرکتهای مذکور با حضور مدیران عامل و نمایندگان ایرلاینها برگزار شد.

وی ‌به تلاش‌های سازمان هواپیمایی کشوری برای استفاده از ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات اختصاص یافته توسط صندوق توسعه ملی برای خرید هواپیما اشاره کرد و گفت: این سازمان در صدد است قوانین را به گونه‌ای با شرایط انطباق دهد که شرکت های هواپیمایی بتوانند منافع خود را استخراج کنند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بر همکاری تنگاتنگ شرکت‌های هواپیمایی با سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرد و افزود: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده شرکت‌های هواپیمایی و مردم به ساختار سازی در این بخش پرداخته است.* الزام ایرلاین‌ها به کاهش تأخیرات و اختصاص هواپیمای جایگزینپهلوانی اظهار داشت: در این جلسه از شرکت‌های هواپیمایی خواستار ارائه گزارشی از نحوه جایگزینی هواپیمای پشتیبان شدیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این که باید برای به صفر رساندن تاخیرات پروازی تلاش‌های گسترده‌ای از سوی ایرلاین‌‌ها صورت گیرد، افزود: با توجه به قرار گیری در اوج سفرها در نظر داریم مردم طعم برنامه ریزی مدون و بسترسازی مناسب برای سفری ایمن و راحت را بچشند، به همین منظور ایرلاین‌ها باید نسبت به برنامه‌ریزی صحیح و مدون همچنین معرفی هواپیمای پشتیبان اقدام کنند.* ایرلاین‌‌ها در رتبه‌بندی ستاره‌های بیشتری کسب کنندرییس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین به نحوه رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی اشاره کرد و افزود: رتبه بندی شرکت‌های هواپیمایی به عنوان پارامتر انگیزشی در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم شرکت‌های هواپیمایی بتوانند در این رقابت اقتصادی با دریافت ستاره‌های بیشتر حضور چشمگیری داشته باشند.

خلبان پهلوانی با بیان اینکه نقطه نظرات کارشناسی شرکت‌های هواپیمایی فاکتور تعیین کننده در اجرای رتبه‌بندی به شمار می‌رود، افزود: در این رتبه‌بندی فاکتورهای متنوعی متناسب با وضعیت شرکت‌های هواپیمایی در نظر گرفته شده است و ممانعت اجرایی برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد نخواهد کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه در سازمان هواپیمایی کشوری توجه به ایمنی بر هر امر دیگری ارجحیت دارد، گفت: ‌ رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی با تعیین پارامتر‌هایی، به منظور فراهم آوردن بازار رقابت سازنده و مثبت، افزایش بهره‌وری، ایمنی و کیفیت ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: از شرکتهای هواپیمایی خواستاریم پیشنهادات خود را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه کنند تا پس از جمعبندی نهایی و با همکاری شرکتهای هواپیمایی شاهد اجرای موفقیت آمیز عملیات رتبهبندی شرکتهای هواپیمایی باشیم.