وزارت کار برزیل اعلام کرد: با وجود اینکه بحران مالی در سال ۲۰۰۹ اکثر کشورها را با رکود مواجه کرد، اما این کشور توانسته در همین سال یک میلیون و ۷۷۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، " کارلوس لوپی " وزیرکار برزیل در این باره افزود: در سال بحران یک میلیون و ۷۷۰ هزار فرصت شغلی رسمی ایجاد کرده ایم و برزیل تنها کشور عضو G۲۰(گروه بیست) است که توانسته این میزان فرصت شغلی را ایجاد کند.

وی تاکید کرد: هدف دولت برزیل این است که طی دوره ریاست جمهوری " لولا داسیلوا " که از ژانویه سال ۲۰۰۳ آغاز شده و در پایان سال جاری خاتمه می یابد، ۱۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند و ما به این هدف خواهیم رسید.

وزیر کار برزیل افزود: برای رسیدن به این هدف باید تا پایان سال جاری یک میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم که به سادگی به این هدف خواهیم رسید.