به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، قاضی ناصر سراج در ادامه رسیدگی به پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی در پاسخ به وکیل یکی از متهمان که به مجرم شناختن موکلش ایراد وارد میدانست و مدعی بود باید به اعضای شورای عالی پول و اعتبار هم که مجوز تأسیس یک بانک را برای مهآفرید امضا کردند تذکر داده شود گفت: برای استحضار شما میگویم به آنها هم تذکر دادهایم.