به گزارش افکارنیوز، احمد نعمتبخش در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: برخي خودروسازان از جمله زامياد و ايران خودرو درخواست خود براي افزايش قيمت برخي محصولات را به كميته قيمتگذاري خودرو ارائه كردهاند.

وی با بیان این‌که امسال متاسفانه تاکنون کمیته قیمت‌گذاری خودرو جلسه‌ای برای بررسی این درخواست‌ها برگزار نکرده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه روند بوروکراسی موجود در بررسی این درخواست‌ها موجب شده که تاکنون جلسه‌ای در این زمینه برگزار نشود.

نعمت‌بخش ادامه داد: کمیته قیمت‌گذاری خودرو برای بررسی درخواست‌های افزایش قیمت گزارش حسابرسی سالیانه شرکت‌ها را طلب کرده است، در حالیکه تا پیش از برگزاری مجامع‌ سالانه شرکتها گزارش حسابرسی آماده نخواهد شد.

وی افزود: ‌ این در حالی است که به‌طور طبیعی زمانی که خودروساز درخواست خود برای افزایش قیمت محصولات را ارائه می‌کند باید ظرف مدت دو هفته جلسه کمیته قیمت‌گذاری برای بررسی درخواست و تصمیم‌گیری در خصوص آن برگزار شود.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان این‌که در سال جاری تاکنون از من به عنوان عضوی از کمیته قیمت‌گذاری خودرو برای برگزاری جلسه این کمیته دعوت نشده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که کمیته قیمت‌گذاری باید جلسات خود را به طور منظم و براساس درخواست‌های واصل شده برگزار کند.

نعمتبخش اظهار كرد: چنين برخوردهايي با صنعت كشور آن هم در سال حمايت از توليد ملي مناسبت نيست، زيرا در حال حاضر هزينههاي توليد در صنعت خودرو به شدت افزايش يافته است و بايد تجديدنظري در قيمت محصولات صورت گيرد.