به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، در ردهبندي كيفي اتوبوسهاي داخلي در ارديبهشت ماه دو اتوبوس مورد بررسي قرار گرفتند و بر اساس آن اتوبوس بين شهري ولوو B۹ رتبه اول و اتوبوس شهري آكيا رتبه دوم را در اختيار داشت.

اما در رده‌بندی خرداد ماه تنها اتوبوس بین شهری ولوو B۹(رانیران) مورد بررسی قرار گرفته که البته در بررسی اردیبهشت ماه نیز از بین دو اتوبوس مورد بررسی، رتبه نخست را در اختیار داشت.

این اتوبوس در خرداد ماه تا حدودی با رشد کیفی همراه بوده، به‌گونه‌ای که نمره منفی آن از ۴۱.۹ در اردیبهشت به ۴۱.۳ در خرداد ماه کاهش یافته است. اتوبوس بین شهری ولوو B۹ در بخش‌های تزئینات داخلی و خارجی، بدنه و رنگ دارای نمره منفی بوده است.

در سالهاي اخير به دليل كاهش سفارشات سازمانهاي داخلي براي خريد اتوبوسهاي توليد داخل و از آن سو واردات اين محصول بهويژه از چين، اتوبوسسازان داخلي با كاهش قابل توجه در توليد اين محصول مواجه بودهاند.