به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، در طول یک هفته گذشته یعنی از تاریخ ۱۰ تیرماه جاری تا ۱۶ تیرماه به طور میانگین ۶۳.۲۵ میلیون لیتر بنزین معمولی ،۴.۸ میلیون لیتر نفت سفید،۹۳.۵ میلیون لیتر نفتگاز،۵۶.۴ میلیون لیتر نفت کوره و ۳.۱۴ میلیون لیتر بنزین سوپر در کشور مصرف شده است.

براساس این گزارش بیشترین مصرف بنزین در طول یک هفته گذشته در تاریخ ۱۴ و ۱۵ تیرماه یعنی مصادف با جشن نیمه شعبان و به میزان ۷۲ میلیون لیتر و کمترین میزان مصرف برای روز جمعه گذشته و به میزان ۵۲ میلیون لیتر بوده است.

این گزارش اضافه می کند: بیشترین مصرف گازوئیل به میزان ۱۱۳ میلیون لیتر در ۱۴ تیرماه و کمترین میزان نیز برای جمعه گذشته و به میزان ۷۴ میلیون لیتر بوده است.